Šis atšvaitinis krepšys  – MARCH dizaino studijos ir Dailininkų sąjungos fondo bendras projektas. Menininkės Elvyros Kairiūkštytės kūriniams būdingas figūrinis, metaforiškas, grotesko, ironijos ir erotikos persmelktas vaizdas, ekspresyvumas, nesuvaržyta kompozicija. Atspaudas, kurio fragmentas puošia krepšį, saugomas Dailininkų sąjungos fonde. Išsiskirk iš minios nešiodamas meno kūrinio fragmentą ir būk matomas kelyje!

 

 

REFLECTIVE TOTE. Elvyra Kairiūkštytė  

 

This reflective tote bag is a result of collaboration between MARCH design studio and Artists' Association Foundation. The artworks of Elvyra Kairiūkštytė are characterized by a figurative, metaphorical image permeated with grotesque, irony and eroticism, expressiveness and unrestrained composition. The imprint, a fragment of which adorns the badge, is kept in the collection of Artists' Association Foundation. Be noticed in a crowd carrying a detail of an artwork and be visible on the road!

ATŠVAITINIS KREPŠYS. Elvyra Kairiūkštytė

€45.00Price