top of page

The publication presents the history of the creation and activity of the first group of painters and art researchers "24" after the restoration of Independence, established in the 1990s. Authentic documentary material - writings, letters, resolutions - revealing the group's ideals and goals and their change over time is presented here.

"The main goal of the group members is exhibitions. The creativity of the group members will depend on what they will be. The diversity and diversity of forms or styles cannot hinder us." (...) November 26, 1989, R.P. Vaitiekūnas.

The following members of the "24" group are presented in more detail in the book: Alfonsas Andriuškevičius, Valentinas Antanavičius, Eugenijus Cukermans, Kostas Dereškevičius, Bronius Grazys, Leonardas Gutauskas, Linas Katinas, Algimantas Kuras, Viktoras Liutkus, Raimondas Martinėnas, Henrikas Natalevičius, Vygantas Paukšte, Šarūnas Sauka, Algimantas Skačkauskas, Leopoldas Surgailis, Arvydas Šaltenis, Vytautas Šerys, Ričardas Vaitiekūnas.

 

Authors of the texts used in the book: Živilė Ambrasaitė, Antanas Andrijauskas, Alfonsas Andriuškevičius, Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė, Aldona Dapkutė, Gabrielius Gailys, Jonas Gasiūnas, Sigitas Geda, Leonardas Gutauskas, Laima Kanopkienė, Linas Katinas, Gražina Kliaugienė, Irena Kostkevičiūtė, Laima Laučkaitė, Bronius Leonavičius, Viktoras Liutkus, Česlovas Lukenskas, Ruta Mikšionienė, Laima Petrusevičiūtė, Vidas Poškus, Ramutė Rachlevičiūtė, Tojana Račiūnaitė, Sandra Skurvidaitė, Kristina Stančienė, Kęstutis Šapoka, Algimantas Švėgžda, Ričardas Povilas Vaitiekūnas, Jonas Vaitkevičius, Viktoras Vizgirda, Danutė Zovienė, Arvydas Žalpys , Milda Žvirblytė.

 

Year: 2013

Pages: 266

ISBN 978-9955-674-32-0

Format: 23.5 x 27 cm, paperback

 

 

GROUP 24

€15.00Price