top of page

Birutė Zokaitytė


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Birutė Zokaitytė - gimė 1968 m. menininkų šeimoje, Vilniuje. 1986 m. baigė Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vidurinę meno mokyklą (dabar Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazija).

1987–1995 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje grafiką. Nuo 1994 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose, simpoziumuose Lietuvoje, JAV, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Švedijoje, Argentinoje, Turkijoje, Škotijoje, Japonijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir kt. 1997 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare.

Už grafikos darbus yra pelniusi Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų. Kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Modernaus meno centras (Vilnius), Europos Parlamentas (Briuselis, Belgija), privačios galerijos ir kolekcionieriai iš Lietuvos ir užsienio.


Menininkės kūrinius galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Birutė Zokaitytė - was born in family of artists, in Vilnius, 1968. In 1986 graduated from Vilnius Mikalojaus Konstantinas Čiurlionis Secondary School of Art (now National Mikalojaus Konstantinas Čiurlionis Arts Gymnasium). 1987-1995 studied graphics at Vilnius Academy of Arts. Since 1994 organizes personal and participates in group exhibitions, symposiums in Lithuania, USA, France, Slovenia, Romania, Belgium, Poland, Estonia, Latvia, Russia, Sweden, Argentina, Turkey, Scotland, Japan, Finland, Norway, etc. In 1997 became member in Union of Lithuanian Artists.

Birute Zokaitytė has won Lithuanian and international awards for graphic works. Artworks have been acquired by Lithuanian Art Museum, Center of Modern Art (Vilnius), European Parliament (Brussels, Belgium), private galleries and collectors from Lithuania and abroad.

Comments


bottom of page