top of page

Bronius Rudys


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Bronius Rudys - gimė 1954 m. Vepuose (Panevėžio r.). 1972–1977 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultete. Nuo 1986 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 2021 m. tapo LDS Šiaulių skyriaus pirmininku. Parodose dalyvauja nuo 1977 m. Surengė daugiau nei 30 autorinių parodų. Kūrybinės veiklos sritys: estampinė ir unikalioji grafika – piešiniai, instaliacijos, objektai, performansai. Dailininkui piešinys yra ne tik viena iš daugelio meno rūšių, bet esminė išraiškos priemonė, ir mąstymo būdas, bei filosofija.

Autoriaus darbų yra įsigiję Nacionalinis Lietuvos dailės, Šiaulių "Aušros", Zimerlio (Zimmerli Art Museum, NY) muziejai, užsienio galerijos (Australijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje), privatūs kolekcionieriai.


Menininko kūrinius galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Bronius Rudys - was born in 1954, in Vepai (Panevėžys district). In 1972-1977 he studied at the Faculty of Fine Arts of Šiauliai Pedagogical Institute. Since 1986 – member of Lithuanian Artists Union, 2021 became the chairman of Šiauliai branch. Participates in exhibitions since 1977. Organized more than 30 author exhibitions. Areas of creative activity: printed and unique graphics - drawings, installations, objects, performances. For artist, drawing is not just one of many types of art, but an essential means of expression, a way of thinking, and a philosophy.

Author's works have been purchased by the National Museum of Lithuanian Art, Šiauliai "Aušros", Zimmerli (Zimmerli Art Museum, NY), foreign galleries (Australia, Finland, Sweden, Germany), private collectors.

Comments


bottom of page