top of page

Eglė Kuckaitė


Eglė Kuckaitė – lietuvių grafikė (taip pat tapytoja, tarpdisciplininio meno kūrėja), dirbanti oforto, akvatintos, litografijos, monotipijos technikomis.

Eglė Kuckaitė – lietuvių grafikė (taip pat tapytoja, tarpdisciplininio meno kūrėja), dirbanti oforto, akvatintos, litografijos, monotipijos technikomis. Menininkės kūryba pasižymi originaliu vaizdavimo stiliumi, humanistiniu ir atviru žvilgsniu į pasaulį. Autorė neretai fragmentuoja vaizdą, naudoja lakonišką, paprastą piešinį, vos keliomis linijomis nupasakodama idėją ar įvykį. Kamerinėje, intymioje paveikslų erdvėje skleidžiasi ir kasdienės, ir neįprastos, kartais švelniai komiškos situacijos. Svarbus ir kūniškumo, kontakto, lytėjimo motyvas – jis gali būti tiek fizinis, tiek menamas, tarsi akių glamonė. Tokiu būdu perteikiamos bendražmogiškai aktualios, jautrios temos – draugystė, globa, artumo ilgesys.


Menininkės darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Eglė KUCKAITĖ is a Lithuanian graphic artist (also a painter, creator of interdisciplinary art), working with etching, aquatint, lithography, and monotype techniques. The artist’s work is characterized by an original style of depiction, a humanistic and open view of the world. The author often fragments the image, uses a laconic, simple drawing to describe an idea or event in just a few lines. In the chamber, intimate space of paintings, both everyday and unusual, sometimes mildly comic situations unfold. The motive of corporeality, contact, touch is also important – it can be both physical and imaginary as if a caress of the eyes. In this way, socially relevant, sensitive topics are conveyed – friendship, care, longing for closeness.

コメント


bottom of page