top of page

Greta Grendaitė


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Greta Grendaitė - 1996 baigė A. Martinaičio dailės mokyklą Kaune. 2002 įgijo taikomosios grafikos bakalauro laipsnį Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institute. 2003 vyko į podiplominę stažuotę Japonijos fondo japonų kalbos institute, Kansai (Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai), Japonija. 2004 baigė Azijos studijų programą (1-eri metai) Kansai Gaidai Universitete, Osaka, Japonija. 2005 įgijo Meno istorijos ir kritikos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo Universitete Kaune.


Lietuvos dailininkų sąjungos (nuo 2009) ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos (nuo 2002) narė. Dirbo asistentės (2005) ir jaunosios mokslo darbuotojos (2005-2008) pareigose Vytauto Didžiojo Universiteto Azijos studijų centre, lektorės (2005-2011) ir docentės (2011-2015) pareigose Grafikos katedroje (2009-2012 katedros vedėjos pareigose) VDA Kauno fakultete. Kuria multidiscipliniško meno srityse. Rengia parodas su Lietuvos ir užsienio menininkais (pvz., "Before the Outburst" su Rita Marhaug Vakarų Anglijos universiteto Grafikos meno tyrimų centre, Bristolyje, "At the Supreme Moment" su Domu Noreika 2010 galerijoje "101"), o kartu su menininku Tomu Vosylium sudaro kūrybinės grupės "Legal (Art) Lovers" branduolį. Pagrindinės šių menininkų drauge surengtos autorinės parodos - "Persirengimas" ("Meno parkas", 2013), "NePriSiTaikymai arba Kai kiekvienas žino geriausiai" ("Meno niša", 2015). Bendradarbiauja su galerija "Meno parkas".


Menininkės darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Greta Grendaitė - In 1996 graduated from A. Martinaitis Art School in Kaunas. In 2002 she obtained a bachelor's degree in applied graphics at Kaunas Art Institute of Vilnius Academy of Arts. In 2003 Greta went to a postgraduate internship at Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai, Japan. In 2004 she completed Asian studies program (1 year) at Kansai Gaidai University, Osaka, Japan. In 2005 obtained a master's degree in Art History and Criticism at Vytautas the Great University in Kaunas.

Member of the Lithuanian Artists' Union (since 2009) and the Lithuanian Photographers' Union (since 2002). She worked as an assistant (2005) and young researcher (2005-2008) at Asian Studies Center of Vytautas Magnus University, as a lecturer (2005-2011) and associate professor (2011-2015) at Department of Graphics (2009-2012 as the head of the department) at VDA Kaunas Faculty. Creates in the fields of multidisciplinary art. Organizes exhibitions with Lithuanian and foreign artists (e.g. "Before the Outburst" with Rita Marhaug at Graphic Art Research Center of University of West of England, Bristol, "At the Supreme Moment" with Dom Noreika in 2010 at "101" gallery), and together with artist Tomas Vosylius forms core of creative group "Legal (Art) Lovers". The main joint exhibitions organized by these artists are "Dressing" ("Meno parkas", 2013), "NePriSiTaikimai or When everyone knows best" ("Meno niša", 2015). Cooperates with "Meno parkas" gallery.

תגובות


bottom of page