top of page

Henrikas Orakauskas


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Henrikas Orakauskas gimė 1948 m. Vyžuonose (Utenos raj.), 1974 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumo meninio metalo apdirbimo specialybę. 1974-1980 m. dirbo Vilniaus paminklų restauravimo treste. Už Šv. Jonų bažnyčios altorių atnaujinimą jam suteikta aukščiausioji restauratoriaus metalisto kategorija. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 2001 m. 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.

Skulptorių galima vadinti Kupiškio meno mūza. Šį aukštaitijos miestą puošia daugiau nei 20 Henriko Orakausko kurinių. Šiuo metu menininkas gyvena ir kuria Kernavėje.


Skulptoriaus kūrinius galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje

 

Henrikas Orakauskas – born in 1948, in Vyžuonos (Utena district). 1974 graduated from the technical school of applied arts in Telšiai, majoring in artistic metalworking. 1974-1980 worked at Vilnius Monuments Restoration company. He was awarded the highest category of restorer metallurgist for renovation of altars of St. John's Church. Member of Lithuanian Artists Union since 2001. In 2005 he granted status of artist.

Sculptor can be called muse of Kupiškis' art space. More than 20 artworks of Henrikas Orakauskas decorate this city. Currently, artist lives and creates in Kernave.

Comments


bottom of page