top of page

Indrė Jaskūnienė

"Norisi kelti klausimą apie tai, kaip mes dabar gyvename ir kokį dialogą užmezgame su kažkur pasąmonėje galbūt vis dar glūdinčiomis vertybėmis, dievukais. Apie tai, kokie kompromisai ištinka žmogų gyvenime. Vienas žmogus praeina, ateina kitas, o tos pamatinės vertybės tarsi vėl iš naujo surengia jam egzaminą. Ar pavyks išlaikyti?"

Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Indrės Jaskūnienės kūryboje matome griežtomis klasikos formomis išreikštas nudienos vertybes. Profesionaliu autoriniu braižu kūriamos istorijos alsuoja ironija, personažų savitumu. Tarsi Olimpo Dievai išėjo pasivaikščioti tarp šiuolaikinių skrybėlių, lengvų kepuraičių ir odinių striukių. Išmintimi kvėpuojančios akys, neramios šukuosenos. Bėgantys nuo rūpesčių, nešantys brangiausias moteris ant pečių ir aplamai gyvenimo energija trykštantys išminčiai ir protingos deivės. Darbai kalbantys su žiūrovu apie sukurto pasaulio gėrybes.

Dailininkė baigė bakalauro ir magistro grafikos studijas (estampo specialybę) Vilniaus dailės akademijoje. Daugiausia kuria darbus oforto technika. Nuo 1994 metų surengė tris personalines parodas, dalyvauja jungtinėse parodose, iš kurių paskutinės: knygos meno paroda "Iliustracija ir knyga" Vilniuje (2015), pirmoji Indijos grafikos bienalė (1st Print Biennale India) Lalit Kala Akademi, Nju Delyje (2018), atvirukų paroda migracijos tema "Centotto" galerijoje Brukline (JAV) kartu su kultūros asociacija "Officina 15" Bolonijoje, Italijoje (2019).

Kita menininkės kūrybos sritis - knygų dizainas ir iliustravimas. Leidykloje "Kronta" yra sukūrusi šių ir kitų knygų maketus: J. Landsbergytė, Vargonų muzika Lietuvoje XX a. (2008), T. Honderichas, Filosofai. Pažintis su didžiais Vakarų mąstytojais (2008), M. Cvetajeva, Laiškai į niekur. Eilėraščių rinktinė, vert. R. Skučaitė (2008), A. Pogrebnojus, Virtuvės kauko receptai (2008), kt. Iliustravo šias knygas: R. Katiliūtė-Bačiulienė, Mėnulio palytėtoji (Kronta, 2010), S. Siudika, Ką zyzia uodai vakarais (Kronta, 2006), G. Bessière, Plunksna, vert. J. Terleckaitė (Kronta, 2011). Nuo 2018 veda grafikos ir iliustracijos edukacinius užsiėmimus pagal Hervé Tullet, Gek Tessaro metodikas.

Šiuo metu grafikė gyvena Vilniuje ir brandina kūrybą nuosavoje galerijoje Vilniaus senamiestyje. Daug keliauja su šeima. Kiekviena kelionė sukrečia ir gimstantys grafikos ofortai atkartoja kultūrinių miestų įkvėptą aromatą.


Menininkės darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

In Indrė Jaskūnienė artworks we see everyday values expressed in strict classical forms. Stories created with professional author's drawing are full of irony, characters' uniqueness. As if Gods of Olympus came out for a walk with modern hats, light caps and leather jackets. Eyes breathing wisdom, restless hairstyles. Running away from worries, carrying the most precious women on their shoulders and bursting with the energy of life, sages and intelligent goddesses. Works that speak to viewer about the goods of the created world.

Artist completed bachelor's and master's graphic studies (specialty in printmaking) at Vilnius Academy of Arts. She mainly creates works using the etching technique. Since 1994, she has held three personal exhibitions and participates in joint exhibitions, last of which are: book art exhibition "Illustration and Book" in Vilnius (2015), 1st Print Biennale of India (1st Print Biennale India) at Lalit Kala Akademi, New Delhi (2018), postcards an exhibition on theme of migration at Centotto Gallery in Brooklyn (USA) together with cultural association Officina 15 in Bologna, Italy (2019).

Currently, graphic artist lives in Vilnius and matures artworks in her own gallery in old town of Vilnius. She travels a lot with her family. Every trip shakes and emerging graphic etchings reproduce aroma inspired by cultural cities.

Comments


bottom of page