top of page

Jūratė Stauskaitė

"Piešinys – dailininko kardiograma, jis tiksliausiai nusako kūrėjo galias ir negalias. Darau tai, kas man įdomu, pažinu, sava. Skrajojančios moterys – paukščiai, mano darbuose vis dar šoka nepailstantį sielos šokį. Ten – daugiau manęs, nei mano gyvenime."


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Jūratė Stauskaitė - esu menininkė, "diplomuota" grafikė. Šiuo metu teikiu pirmenybę autentiškam piešiniui. Gimiau Kaune 1947 m. 1971 m. baigiau Vilniaus dailės akademiją (tuometinį Dailės institutą). Dirbu grafikos, akvarelės, knygų iliustravimo srityje, rašau straipsnius spaudoje, tapau, piešiu, bendradarbiauju radijuje ir televizijoje. Nuo 1974 m. esu Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė.

1971 – 1974 m.  dirbau vyr. dailės metodininke meno saviveiklos namuose. 1974 – 1977 m. buvau Kauno Valstybinio lėlių teatro vyr. dailininkė. 1991 m. įkūriau alternatyvią Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklą. 2003 m. kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įkūriau Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galeriją.


Dalyvauju personalinėse ir grupinėse parodose Lietuvoje bei užsienyje. Rengiau parodas Norvegijoje, Čekijoje, Belgijoje, Graikijoje, Kanadoje, JAV, Vokietijoje, etc. Dalyvavau tarptautinėse grafikos parodose Toronte (Kanada), Frechene (Vokietija), Krokuvoje (Lenkija), Fridrikstade (Norvegija), kt. Mano darbų yra įsigiję šalies bei užsienio muziejai, privatūs kolekcionieriai bei meno mylėtojai: Modernaus meno centras (MO muziejus, Vilnius), Lietuvos dailės muziejus (Vilnius), Vilniaus universiteto biblioteka, M. K. Čiurlionio dailės muziejus (Kaunas), Museum Ludwig (Kelnas, Vokietija), Nacionalinė galerija Prahoje (Čekija), Modernaus meno muziejus Naujajame Orleane (JAV), Viešoji biblioteka Niujorke (JAV).


Menininkės darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Jūratė Stauskaitė - I'm an artist, "graduated" graphic artist. At the moment, I prefer an authentic drawing. I was born in Kaunas in 1947 and graduated from the Vilnius Academy of Arts (then the Institute of Fine Arts) in 1971. I work in the field of graphics, watercolour, book illustration, write articles in the press, paint, draw, collaborate on radio and television. Since 1974 I have been a member of the Lithuanian Artists' Union. 1971 – 1974 I worked as a senior art methodologist in the house of artistic self-activity. From 1974 to 1977, I was a senior painter at Kaunas State Puppet Theatre. In 1991 I founded an alternative Vilnius children and youth art school. In 2003, together with Vilnius City Municipality, I founded Vilnius Children and Youth Art Gallery.

I participate in solo and group exhibitions in Lithuania and abroad. I have organized exhibitions in Norway, Czech Republic, Belgium, Greece, Canada, USA, Germany, etc. I have participated in international graphic exhibitions in Toronto (Canada), Frechen (Germany), Krakow (Poland), Fridrikstad (Norway), etc. My works have been acquired by domestic and foreign museums, private collectors and art lovers: Center for Modern Art (MO Museum, Vilnius), Lithuanian Art Museum (Vilnius), Vilnius university library, M. K. Čiurlionis Art Museum (Kaunas), Museum Ludwig (Cologne, Germany), National Gallery in Prague (Czech Republic), Museum of Modern Art in New Orleans (USA), Public Library in New York (USA).


Comments


bottom of page