top of page

Laima Kriukelienė

"Pastarąjį dešimtmetį didžiausią kūrybinio laiko dalį skiriu didelio formato drobių tapybai Lietuvos istorijos tema."

Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Laima Kriukelienė – Esu Lietuvos dailininkų sąjungos narė, man suteiktas Meno kūrėjo statusas. Visą savo laisvalaikį skiriu kūrybiniams ieškojimams: molbertinei ir sieninei tapybai, grafikai, erdvinėms kompozicijoms, organizuoju parodas, dalyvauju pleneruose. Savo kūrybą pristačiau daugelyje grupinių dailės parodų įvairiuose Lietuvos muziejuose ir galerijose bei surengiau per 40 autorinių kūrybos darbų parodų. Pastarąjį dešimtmetį didžiausią kūrybinio laiko dalį skiriu didelio formato drobių tapybai Lietuvos istorijos tema. Svarbus kūrybinės veiklos etapas – bendradarbiavimas su istoriku ir archeologu akad. prof. dr. Eugenijumi Jovaiša ir jo leidinių iliustravimas. Randu laiko abstrakcijų, portretų, figūrinių kompozicijų tapybai. Po sudėtingo istorine tematika atlikto darbo – abstrakcijų ar portretų tapyba man yra tikrų tikriausias poilsis ir spalvų muzika...


Menininkės darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

I am a member of the Lithuanian Union of Artists, I have been granted the status of Artist. I devote all my free time to creative pursuits: easel and wall painting, graphics, three-dimensional compositions, organizing exhibitions, participating in plein airs. I presented my work in many group art exhibitions in various Lithuanian museums and galleries and organized over 40 exhibitions of original creative works. In the last decade, I have been devoting most of my creative time to painting large-format canvases on the theme of Lithuanian history. An important stage of creative activity is cooperation with the historian and archaeologist academician. prof. Dr. Eugenijumis Jovaiša and illustration of his publications. I find time for painting abstractions, portraits, figurative compositions. After a difficult work with a historical theme, painting abstractions or portraits is the truest relaxation and music of colours for me...

Comments


bottom of page