top of page

Liuda Jaruševičiūtė Stankevičienė


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Liuda Jaruševičiūtė Stankevičienė gimė 1964 m. birželio 17 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus dailės akademijoje freskos mozaikos specialybės. Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1999 m. Pagrindinė kūrybos sritis - monumentalioji tapyba. Įgyvendinti kūriniai Trakų ir Medininkų pilyse bei kitose viešose ir privačiose erdvėse.

Kita svarbi kūrybos kryptis - autoriniai piešiniai (modelis iš natūros, gyvai). Čia pateikti darbai sukurti per trumpąsias - 20 min. pozavimo - sesijas. Toks "ekstremalus" piešimas reikalauja specifinių žinių ir greitos reakcijos.
Menininkės kūrinius galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Liuda Jaruševičiūtė Stankevičienė – was born 1964 June 17, in Vilnius. She studied in Vilnius Academy of Arts, majoring in fresco mosaics. Member of Union of Lithuanian Artists since 1999. Main field of creativity is monumental painting. Realized works in Trakai and Medininkai castles and other public and private spaces.

Another important direction of creativity is original drawings (model from nature, live). Works presented here were created in a short time - 20 minute posing sessions. Such "extreme" drawing requires specific knowledge and quick reaction.

Comments


bottom of page