top of page

Nijolė Šaltenytė


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Nijolė Šaltenytė - Gimė 1946 m., Kaune. 1965-1968 m. Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar VDA) studijavo dizainą, 1969-1973 m. ten pat baigė grafikos studijas. Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1981 m. Tarptautinių mažosios grafikos bienalių (1994, 1996, 1998), Tarptautinių mažosios grafikos trienalių (2001, 2004, 2007), Lietuvos grafikos parodų (2003, 2006), Knygos meno parodų (2009, 2012; visos Vilniuje) kuratorė. 1995–2000 m. ir 2008–2012 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos Grafikos skyriaus pirmininkė.

Dailininkė nuo 1986 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Jungtinėse Amerikos Valstijose, Japonijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Argentinoje), surengė daugiau kaip 30 individualių parodų. Grafikės kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus Vilniuje, Čiurlionio dailės galerija Čikagoje.

Nijolė Šaltenytė apdovanota Ordinu Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2007) ir Lietuvos dailininkų sąjungos auksiniu ženkliuku (2015).


Dailininkės paveikslus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Nijolė Šaltenytė - was born in 1946, Kaunas. 1965-1968 she studied design at Vilnius State Art Institute (now VDA), 1969-1973 graduated from graphic arts also there. Member Lithuanian Artists' Union since 1981. Curator of International Small Graphics Biennials (1994, 1996, 1998), International Small Graphics Triennials (2001, 2004, 2007), Lithuanian Graphics Exhibitions (2003, 2006), Book Art Exhibitions (2009, 2012; all in Vilnius). 1995-2000 and 2008-2012 she was chairwoman of Graphics Department in Lithuanian Artists' Union.

Artist since 1986 participates in exhibitions in Lithuania and abroad (in United States of America, Japan, Canada, Germany, Argentina), organized more than 30 individual exhibitions. Artist's artworks are owned by Lithuanian National Art Museum, National M. K. Čiurlionis Art Museum, MO Museum in Vilnius, and Čiurlionis Art Gallery in Chicago.

Nijolė Šaltenytė was awarded Knight's Cross Order for Merit to Lithuania (2007) and Golden badge of Lithuanian Artists' Union (2015).

Comments


bottom of page