top of page

Rokas Beržiūnas

"Kiekvienas paveikslas gali kažką priminti: kosminius ūkus, žvaigždžių sprogimus, žvaigždžių dulkių sklandymą kosmose, nežinomų planetų paviršius, kalnagūbrius, kosmose gyvenančios gyvybės šešėlius."

Rokas Beržiūnas dalininkas

Rokas Beržiūnas Vilniaus dailės akademijos auklėtinis (baigė interjero dizaino specialybę), o nuo 2005 metų pasuko tapybos keliu. Menininkas yra aktyvus Lietuvoje ir užsienyje vykstančių parodų dalyvis.

“Jo kūrybos kelias balansuoja tarp realių vaizdinių ir abstrakcijų. Tačiau paveikslai žadina vaizduotę ir yra romantiškai įspūdingi, nes asociatyviai primena nepasiekiamus ir neįžiūrimus paprasta akimi peizažus: kosminius ūkus, žvaigždžių sprogimus, žvaigždžių dulkių sklandymą kosmose, nežinomų planetų paviršius, kalnagūbrius, kosmose gyvenančios gyvybės šešėlius”, – taip menininko kūrybą apibūdina menotyrininkė Nijolė Nevčesauskienė. Dailėtyrininkas Vidas Poškus įžvelgia dailininko kūrybos sąsajas su Čiurlioniu, “su Čiurlioniu jį pirmiausia jungia gimininga plastinė abėcėlė (sececiškai muzikalių ornamentų šmėžavimas ar simbolistinio paslapčių rūkelio tvyrojimas)“. Rokas Beržiūnas savo kūrybos kelią energingai kreipia savųjų idėjų realizavimui.


Menininko darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Rokas Beržiūnas is a graduate of the National M. K. Čiurlionis School of Art (sculpture major) and Vilnius Art Academy (interior design major), who has turned to painting since 2005. He actively paints and participates in exhibitions in Lithuania and abroad. He has been a member of the Lithuanian Artists’ Association since 2014.

“His creative path balances between real images and abstractions. However, the paintings awaken the imagination and are romantically impressive, as they are associatively reminiscent of inaccessible and landscapes invisible to the naked eye: space nebulae, star explosions, stardust floating in space, surfaces of unknown planets, ridges, shadows of life in space,” is how art critic Nijolė Nevčesauskienė describes the artist’s work. Art critic Vidas Poškus sees the connections of the artist’s work with Čiurlionis, “he is first connected with Čiurlionis by a related plastic alphabet (flickering secessionally musical ornaments or the lingering of a symbolic mist of mystery)."

Rokas Beržiūnas energetically directs his creative path towards realizing his ideas.


Comments


bottom of page