top of page

Rokas Dovydėnas

Rokas Dovydėnas yra tarpdisciplininis menininkas, tyrėjas ir kuratorius, gyvenantis ir dirbantis Vilniuje.


Rokas Dovydėnas – vienas labiausiai vertinamų Lietuvos šiuolaikinės keramikos kūrėjų, tarpdisciplinininkas ir tyrėjas, 2020 m. įgijęs meno daktaro laipsnį.

Rokas Dovydėnas – vienas labiausiai vertinamų Lietuvos šiuolaikinės keramikos kūrėjų, tarpdisciplinininkas ir tyrėjas, 2020 m. įgijęs meno daktaro laipsnį. Menininko kūrybiniai interesai svyruoja tarp dizaino ir meno, tarp taikomosios keramikos ir meninių instaliacijų. Autoriui svarbus tiek kūrybinis lipdymo procesas, tiek galutinė estetinė kūrinio raiška. Menininką konceptualiai domina Rytų keramikos tradicija, jos šimtmečius menanti imitavimo istorija bei technologijos (pvz. vietinį molį paverčiant išoriškai panašiu į kinų porcelianą). Autoriaus kuriamose keraminėse vazose gyvena du įstabūs personažai – Plėviakojis ir Louhanas. Plėviakojis – tai fantastinis sutvėrimas, panašus į buožgalvį, o Louhanas – istorinis veikėjas, kovotojas, siejamas su budizmu. Abu šie personažai – amžini priešai, besigainiojantys vienas kitą fantastinėje Roko Dovydėno visatoje.


Menininko darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Rokas DOVYDĖNAS is one of Lithuania’s most highly regarded contemporary ceramics creators, interdisciplinarian and researcher, who received a doctorate in art in 2020. The artist’s creative interests range between design and art, between applied ceramics and art installations. Both the creative molding process and the final aesthetic expression of the work are important to the author. The artist is conceptually interested in the tradition of Eastern ceramics, its centuries-old history of imitation, and technology (for example, making local clay externally look like Chinese porcelain). The ceramic vases created by the author are inhabited by two wonderful characters – Plėviakojis and Louhan. Plėviakojis is a fantastic creature similar to a tadpole, and Louhan is a historical figure, a fighter associated with Buddhism. Both of these characters are eternal enemies chasing each other in the fantastic universe of Rokas Dovydėnas.

Comments


bottom of page