top of page

Tatjana Diščenko


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Tatjana Diščenko - gimė 1953 m. Kingiseppe (Estija). 1970 m. baigė Dailės mokyklą Vilniuje.

1970-1975 m. studijavo Ukrainos spaudos akademijoje Lvive, grafikos specialybę. Dirbo knygų grafikos, animacijos srityse (buvo 5 animacinių filmų dailininke-statytoja).

2001 m. tapo Lietuvos Dailininkų sąjungos nare. Nuo 1975 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Norvegijoje, Lenkijoje, Japonijoje, Makedonijoje, JAV, Rusijoje, Vengrijoje, Argentinoje, Škotijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Belgijoje, Graikijoe, Švedijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, Kroatijoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje).

Autorės kūriniai saugomi pasaulio muziejuose Lietuvoje, Lenkijoje, Argentinoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Japonijoje, Turkijoje, Makedonijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, taip pat privačiose kolekcijose Lietuvoje bei užsienyje.

Šiuo metu gyvena ir kuria Lietuvoje.


Dailininkės paveikslus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Tatjana Diščenko - was born in 1953 Kingiseppe (Estonia). in 1970 graduated from the Art School in Vilnius. 1970-1975 studied at the Ukrainian Press Academy in Lviv, majoring in graphics. Worked in the fields of book graphics and animation (she was an artist-builder of 5 cartoons). In 2001 became a member of the Union of Lithuanian Artists. Since 1975 participates in exhibitions in Lithuania and abroad (in Norway, Poland, Japan, Macedonia, USA, Russia, Hungary, Argentina, Scotland, Italy, France, Spain, Turkey, Bulgaria, Belgium, Greece, Sweden, Portugal, Switzerland, Croatia, Great Britain, Australia).

Author's works are preserved in world museums in Lithuania, Poland, Argentina, Romania, Spain, Japan, Turkey, Macedonia, Croatia, France, as well as in private collections in Lithuania and abroad.

Tatjana currently lives and works in Lithuania.

Comments


bottom of page