top of page

Vaiva Kovieraitė-Trumpė


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Vaiva Kovieraitė-Trumpė - yra aktyvi grafikos kūrėja, nuolat dalyvaujanti įvairiose grupinėse parodose ir meniniuose projektuose Lietuvoje bei užsienyje, taip pat šalyje ir už jos ribų rengianti personalinius pasirodymus. 2013 m. menininkė įgijo magistro laipsnį Šiaulių universitete, studijavo Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna Lodzėje (Lenkijoje). Nuo 2012 m. priklauso grafikos kūrėjų asociacijai „Graphic i Vast“ Švedijoje, o nuo 2014 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė.


Menininkės kūrinius galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Vaiva Kovieraitė-Trumpė - is active graphic artist, she regularly participates in various group exhibitions and art projects in Lithuania and abroad, as well as organizes personal exhibitions in Lithuania and abroad. In 2013 Vaiva received a master's degree at Šiauliai University, studied at Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna in Łódź (Poland). Since 2012 she belongs to association of graphic designers "Graphic i Vast" in Sweden, and since 2014 became a member of the Lithuanian Union of Artists.

bottom of page