top of page

Vidas Simanavičius


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Vidas Simanavičius gimė 1983 m., Alytuje. Vilniaus dailės akademijos monumentaliosios skulptūros studijų magistras, „reiškiasi kaip (ir kolektyvinių) akcijų, performansų, skulptūrinių objektų ir interaktyvių kūrinių autorius, naudojantis skirtingas medijas, kartais netgi socioideologinę aplinką, taip pat kuratorius ir poleminius tekstus rašantis žmogus” (menotyrininkas dr. Kęstutis Šapoka).

Kuria, dalyvauja parodose, festivaliuose, simpoziumuose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje nuo 1995 m. Autoriaus kūrinių galima rasti viešose Vilniaus, bei kitų miestų erdvėse, privačių meno kolekcininkų saugyklose ir skulptoriaus užiančioje dirbtuvėje.


Skulptoriaus kūrinius galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Vidas Simanavičius – was born in 1983, in Alytus. Master of monumental sculpture studies at Vilnius Academy of Fine Arts, „manifests himself as an author of (and collective) actions, performances, sculptural objects and interactive works, using different media, sometimes even socio-ideological environment, as well as a curator and a person who writes polemical texts” (art critic Dr. Kęstutis Šapoka ).

Creates, participates in exhibitions, festivals, symposiums, competitions in Lithuania and abroad since 1995. Author's artworks can be found in public spaces in Vilnius and other cities, in rooms of private art collectors and in sculptor's workshop.

Comentários


bottom of page