top of page

Vilma Vasiliauskaitė


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Vilma Vasiliauskaitė - gimiau 1972 m. Druskininkuose. 1984 - 1991 m. baigiau Druskininkų dailės mokyklą. 1991 - 1997 m. Šiaulių pedagoginiame universitete, dailės fakultete, įgyjau tapybos bakalauro ir magistro laipsnį. Nuo 2020 m. esu LDS narė, individualistų grupėje (tapybos specialybė). Šiuo metu gyvenu Vilniuje. Esu aktyvi tarptautinių plenerų dalyvė, surengiau virš 100 personalinių parodų ir dalyvavau daugiau nei 50 grupinių parodų Lietuvoje.

Mano kūrybai temas įkvepia gamta. Dažnai vaizduoju interjerus, natiurmortus, šokančias balerinas, virtusias įvairiais simboliais. Pastaruoju laikotarpiu man įdomios mitologinės, istorinės temos ir asmenybės. 
Menininkės darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Vilma Vasiliauskaitė - I was born in 1972 Druskininkai. 1984 - 1991 I graduated from Druskininkai Art School. 1991 - 1997 at Šiauliai Pedagogical University, Faculty of Fine Arts, I obtained a bachelor's and master's degree in painting. From 2020 I am a member of LDS, in the group of individualists (painting). I currently live in Vilnius. I am an active participant of international plein airs, I have organized over 100 personal exhibitions and participated in more than 50 group exhibitions in Lithuania.

Themes for my work are inspired by nature. I often depict interiors, still lifes, dancing ballerinas transformed into various characters. Recently, I have been interested in mythological, historical themes and personalities.

Comments


bottom of page