top of page

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios meno kūrinių ir leidinių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") nustato bendras sąlygas prekių pirkimui elektroninėje svetainėje www.artkiosk.net (toliau - "ARTkiosk").

1.2. ARTkiosk.net svetainę valdo ir prekiauja Lietuvos dailininkų sąjunga, juridinio asmens kodas 191589837 (toliau - "Pardavėjas").

1.3. Pirkėjas yra asmuo, kuris perka meno kūrinius ar leidinius (toliau - “Prekes”) iš ARTkiosk. Prekes ARTkiosk turi teisę pirkti tik pilnamečiai fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, veikiantys per savo įgaliotus atstovus.

1.4. Užsiregistravęs arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, jog atitinka 1.3 punkte nurodytas sąlygas ir turi teisę pirkti ARTkiosk svetainėje.

1.5. Asmens duomenys yra Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savanoriškai pateikia registruodamasis ir/arba užsakant prekes ARTkiosk svetainėje. Asmens duomenimis laikoma ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, kai tokie duomenys saugomi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Jeigu prekių gavėjas yra kitas asmuo nei Pirkėjas, Pirkėjas privalo užtikrinti, kad gavėjo asmens duomenys būtų teisėti.

1.6. Taisyklės - šios elektroninės svetainės www.artkiosk.net pirkimo taisyklės. Jos nustato Pirkėjo, perkančio prekes www.artkiosk.net ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant Prekes svetainėje.

1.7. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes svetainėje www.artkiosk.net. Tik sutikęs su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas įgyja teisę pirkti, sudaryti Pirkimo sutartį.

1.8 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui įsigyjant prekes, taikomos Taisyklės, galiojančios pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kaskart apsiperkant.

2. Prekių įsigijimas

2.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi ARTkiosk parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti parduoti Prekes Pirkėjui tam nenurodydamas priežasties, taip pat jeigu Pirkėjas ARTkiosk parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti ARTkiosk parduotuvės užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2.3. Kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ARTkiosk svetainėje www.artkiosk.net prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ARTkiosk išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

2.4. Jei perkate juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad turite pilnus įgaliojimus tą daryti.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes ARTkiosk pasirinkdamas vieną iš šių būdų: internetu užsiregistruodamas, internetu nesiregistruodamas ir fizinėse galerijose.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ARTkiosk sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie ARTkiosk tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.3. Prekių užsakymai, pateikti gelerijose, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

3.5. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme ARTkiosk.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas ARTkiosk bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ARTkiosk šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, ARTkiosk naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis ARTkiosk, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, ARTkiosk naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų ARTkiosk, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes galerijoje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje galerijoje per Taisyklėse nurodytus terminus.

6. Atsiskaitymo būdai

6.1 Pirkėjas gali atsiskaityti VISA, MASTERCARD bankinėmis kortelėmis. Mokėdami kortele, atlikę užsakymą, būsite nukreipti į sertifikuoto atsiskaitymo kortelėmis paslaugos teikėjo serverį.

6.2 Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

7. Prekių pristatymas

7.1. ARTkiosk įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikantis produkto aprašyme nurodytų terminų. Šie terminai yra orientaciniai, ir įmonė nurodo, jog gali įvykti vėlavimai dėl neplanuotų aplinkybių. Esant tokiai situacijai, ARTkiosk susisieks su Pirkėju, siekdama aptarti naujas pristatymo sąlygas. Jei nauji terminai Pirkėjui yra nepriimtini, jis turi teisę atšaukti pirkimo sutartį. Tokiu atveju ARTkiosk grąžins Pirkėjui visą sumokėtą sumą už prekes ir pristatymą per 14 darbo dienų į nurodytą banko sąskaitą.

7.2. Užsakant prekę, kurios pristatymas yra už Europos Sąjungos ribų, Pirkėjui gali tekti mokėti importo mokesčius, priklausomai nuo šalies įstatymų. Importo mokesčių apmokėjimas tenka Pirkėjo atsakomybei.

7.3. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo atidžiai patikrinti prekių pakuotes, kiekį ir kokybę prieš pasirašant pristatymo dokumentus. Jeigu Pirkėjas aptinka prekių defektus ar neatitikimus su užsakymu, jis turėtų atsisakyti priimti siuntą ir, drauge su pristatymo tarnybos atstovu, užpildyti siuntų patikros aktą, nurodant pastebėtus pažeidimus. Apie tai taip pat būtina informuoti ARTkiosk per nurodytus kontaktus svetainėje. Jei Pirkėjas patvirtina prekių pristatymo dokumentus be pastabų, tai laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje būklėje, ir kokybė bei kiekis atitinka užsakymą bei sutarties sąlygas.

8. Prekių  aprašymai ir metrikos

8.1. ARTkiosk svetainėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Jeigu kažkuri aprašymo dalis neatitinka realiai gautų kūrinio parametrų (pavyzdžiui, matmuo ar technika), sutariama laikyti tai korektūros klaida.

8.2. ARTkiosk neatsako už tai, kad svetainėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo vaizduoklio ar fotografijų kokybės.

9. Prekių keitimas ir grąžinimas

9.1. Remiantis LR mažmeninės prekybos taisyklėmis, meno kūriniai negali būti grąžinami be pardavėjo sutikimo. Tačiau jeigu suabejojote nepraėjus daugiau negu 14 dienų nuo paveikslo pirkimo, susisiekite su mumis - priimsime kūrinį atgal ir grąžinsime pinigus arba pasiūlysime išsirinkti kitą iš ARTkiosk. 

9.2. Jeigu klientas piktnaudžiauja 14 dienų grąžinimo sąlygomis, ARTkiosk pasilieka teisę jam neparduoti prekių (meno kūrinių) arba nepriimti grąžinimo.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page