top of page

Šis atšvaitinis ženklelis – MARCH dizaino studijos ir Dailininkų sąjungos fondo bendras projektas. Menininkės Elvyros Kairiūkštytės kūriniams būdingas figūrinis, metaforiškas, grotesko, ironijos ir erotikos persmelktas vaizdas, ekspresyvumas, nesuvaržyta kompozicija. Atspaudas, kurio fragmentas puošia ženklelį, saugomas Dailininkų sąjungos fonde. Išsiskirk iš minios segėdamas meno kūrinio fragmentą ir būk matomas kelyje!

 

 

REFLECTVE BADGE. Elvyra Kairiūkštytė


This reflective badge is a result of collaboration between MARCH design studio and Artists' Association Foundation. The artworks of Elvyra Kairiūkštytė are characterized by a figurative,
metaphorical image permeated with grotesque, irony and eroticism, expressiveness and unrestrained composition. The imprint, a fragment of which adorns the badge, is kept in the collection of Artists' Association Foundation. Be noticed in a crowd wearing a detail of an artwork and be visible on the road!

ATŠVAITINIS ŽENKLIUKAS su Elvyros Kairiūkštytės kūrinio fragmentu

9,00 €Price

    Susiję produktai