top of page

Rytas Jurgelis

Tapytojas abstrakcionistas, geometrinės tapybos puoselėtojas ir meistras.


Rytas Jurgelis – tapytojas abstrakcionistas, geometrinės tapybos puoselėtojas ir meistras. Iš pirmo žvilgsnio mįslingi menininko darbai, geriau įsižiūrėjus, atveria atpažįstamus vaizdinius – figūrų siluetus, religinius motyvus ar peizažus. Peizažas – turbūt vienas mėgiamiausių autoriaus žanrų, kuriame skleidžiasi ir ūkanoto lietuviško kaimo ramybė, ir vaiskūs gamtos reiškiniai (aušra, saulėlydis), ir intensyvus pievų žydėjimas. Savo kūryboje Rytas Jurgelis akcentuoja ypatingą šviesos ir tamsos sąveikos reikšmę. „Be tamsos nebūtų šviesos. O ir atvirkščiai“, – sako autorius. Tapytojas redukuoja vaizdus iki paprastų geometrinių formų ir minimalių kolorito priemonių, kartais išsitekdamas vos kelių spalvų diapazone. Vaizdo apibendrinimas suteikia galių paties žiūrovo vaizduotei – pajusti ir patirti tai, kas slypi anapus paviršiaus neįžvelgiamybės.


Menininko darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Rytas JURGELIS is an abstractionist painter, a cultivator and master of geometric painting. At first glance seemingly mysterious works of the artist, on closer inspection, reveal recognizable images – figure silhouettes, religious motifs, or landscapes. Landscape is probably one of the author’s favorite genres, where the tranquility of the misty Lithuanian village, the bright natural phenomena (dawn, sunset), and intensive blooming of meadows unfold. In his work, Rytas Jurgelis emphasizes the special importance of the interaction between light and darkness. “Without darkness, there would be no light. And vice versa,” says the author. The painter reduces the images to simple geometric shapes and minimal means of color, sometimes getting by with a range of just a few colors. The generalization of the image gives power to the viewer’s own imagination – to feel and experience what lies beyond the invisibility of the surface.

Comments


bottom of page